CHRONO

21 s.

Additions du type 25 + 7 ou 27 + 5.

CHRONO

0 s.
5 + 59 =
85 + 2 =
5 + 78 =
5 + 29 =
1 + 15 =
5 + 69 =
5 + 47 =
45 + 4 =
35 + 3 =
45 + 5 =
17 + 5 =
45 + 7 =
45 + 1 =
2 + 35 =
25 + 9 =
5 + 15 =
4 + 25 =
2 + 85 =
5 + 25 =
5 + 76 =